Tài chính doanh nghiệp là gì? Chức năng của tài chính

0
Tài chính thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội. Chức năng...

Batna là gì? Qui trình thực hiện Batna

0
Phương án thay thế tốt nhất (BATNA) cho một cuộc đàm phán là giải pháp thoả mãn nhu cầu tốt nhất mà một bên...

Tín dụng là gì? Chức năng của tín dụng

0
Trong thực tế cuộc sống, thuật ngữ tín dụng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, ngay cả trong quan hệ tài chính, tùy...

Séc là gì? Phân loại séc hiện nay

0
Với cuộc sống ngày càng phát triển thì các hình thức thanh toán dần trở nên hiện đại và tiện lợi hơn. Những năm...

Hành vi khách hàng là gì? Phân loại hành vi khách...

0
Bạn thấy rắc rối hoặc khó hiểu khi nói về phân tích hành vi khách hàng. Bạn bắt tìm hiểu chủ đề này và...

Chính sách tiền tệ là gì? Mục tiêu của chính sách...

0
Chắc hẳn các bạn đã nghe qua về khái niệm chính sách tiền tệ rồi đúng không nào? vậy chính sách tiền tệ là...

Toàn cầu hóa là gì? Đặc điểm của toàn cầu hóa

0
Cụm từ toàn cầu hoá chắc hẳn là vô cùng quen thuộc hiện nay, vậy có mấy ai hiểu rõ khái niệm của toàn...

Doanh lợi vốn kinh doanh (ROCE)

0
Doanh lợi vốn kinh doanh (Return on Capital Employed, viết tắt: ROCE) là chỉ số thể hiện khả năng thu lợi nhuận của doanh...

Xúc tiến bán hàng là gì? Vai trò của xúc tiến...

0
Xúc tiến bán hàng là một sự kích thích trực tiếp thông qua việc cung cấp những giá trị tăng thêm hoặc động cơ...

Gian lận là gì? Dấu hiệu của gian lận

0
Gian lận ( Fraud) là những sai phạm tiềm ẩn trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Việc phát hiện và nhận biết...

Hiệu ứng Fisher quốc tế (International Fisher Effect – IFE)

0
Hiệu ứng Fisher quốc tế ( International Fisher Effect - IFE) là lí thuyết kinh tế trong đó sự thay đổi tỉ giá hối...

Thực hiện phương pháp quan sát

0
Quan sát là một phương pháp thu thập dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện nhưng rất hữu ích, dù đây không phải là...

Vai trò của văn hoá doanh nghiệp

0
Tầm quan trọng của việc Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp thích ứng với những...

Thời gian hoàn vốn (Payback period)

0
Thời gian hoàn vốn cho thấy thời gian cần thiết để thu hồi được vốn – điều mà đa số các nhà đầu tư...

Giá trị sổ sách (BV) là gì? Hệ số giá trên...

0
Giá trị sổ sách là một thuật ngữ tài chính quan trọng cần nắm bắt để có thể phân tích cổ phiếu và diễn...

Bảng cân đối kế toán là gì? Ý nghĩa bảng cân...

0
Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính quan trọng giúp người đọc (nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp…) có thể theo...

Kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

0
Nhắc đến kế toán thanh toán ai cũng sẽ hình dung đến công việc của người quản lý, giữ và thu chi dòng tiền...

Bản chất, vai trò của ngân sách nhà nước

0
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước trong dự toán để được cơ quan Nhà nước có...

DCF – Discounted Cash Flow Method là gì?

0
Một trong những phương pháp định giá phổ biến nhất là phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF – Discounted Cash Flow Method). Vậy...

Bản chất của tài chính doanh nghiệp là gì?

0
Tài chính là một trong những lĩnh vực được một phần không nhỏ người dân quan tâm. Vậy bản chất của tài chính doanh...